Archive for februari, 2009

februari 26, 2009

Sms-lån går att ta på belopp upp till 4.000 kronor men är vanligtvis 3.000 kronor. Lånen går att få direkt genom ett sms eller en ansökan på internet. Ingen kreditprövning är nödvändig och betalningsanmärkningar tillåts på grund av att konsumentkreditlagen undantar krediter på mindre än 4.100 kronor. Det går att ta flera lån samtidigt från olika låneföretag. Så här mycket kan ett sms-lån kosta:

1. Någon tar ett sms-lån på 3.000 kronor.

2. Det går 30 dagar och lånet ska betalas tillbaka. Totalt ska sms-låneföretaget ha 3.600 kronor.

3. Den slutliga kostnaden på lånet är alltså runt 600 kronor, en effektiv ränta på 792 procent. 4. Om personen inte klarar att betala tillbaka 3.600 tillkommer inkassokrav, avgift för ansökan om betalningsföreläggande, ombudsarvode, dröjsmålsränta och så vidare. Efter 80 dagar är summan 5.050 kronor och efter ett år är den 5.950 kronor.

Annonser

Mobillan.se interbju

februari 16, 2009

Sedan årsskiftet kan Swedbanks kunder inte ta sms-lån eftersom banken sagt upp avtalen med företag som tillhandahåller dessa lån. Nu träder ny bank in med kvicka lösningar. Företaget Mobillån har tillsammans med Banque Invik lanserat ett nytt MasterCard som gör det ännu lättare att ta sms-lån.

Det är en vidareutveckling av våra tjänster, ett sätt för våra kunder att få tillgång till ett bra bankkort, säger Magnus Johansson, vd för Mobillån.

Vidare på Realtid

Tanken är att fler européer ska kunna köpa på kredit utomlands. För att göra detta måste ländernas olika kreditregler bli mer lika varandra.

Men 27 medlemsländer med lika många snirkliga regler på kreditmarknaden har lett till att parterna haft svårt att komma överens ända sedan EU-kommissionen lade fram sitt lagstiftningsförslag för sju år sedan.

Lagarna för att köpa en platt-tv i Tyskland på kredit ser förstås helt annorlunda ut än i Frankrike, Sverige, England, Bulgarien och så vidare.

Snabblån till fogden

februari 9, 2009

Finanskrisen får sms-lånen att öka. Krono­fogden skruvar upp prognosen för antalet obetalda sms-lån och befarar en ökning med över 100 procent i år. Finansinspektionen och kronofogden vill att regeringen tar krafttag.
Om det inte regleras snarast är min prognos att vi är på väg mot upp till 50.000-60.000 ärenden per år av obetalda sms-lån. Om vi når dit redan i år vet jag inte, men situationen är värre än vad vi tidigare befarat, säger Jan Åkerlund, som övervakar sms-lånen på krono­fogden.

Redan i somras, innan finanskrisen och lågkonjunkturen slog till med full kraft, presenterades alarmerande siffror.

Och det kraftigt försämrade ekonomiska läget får nu situationen att se än dyst­rare ut.

Ytterligare artikel här.

Bolån

februari 5, 2009

Som en direkt följd av de ökade skillnaderna mellan bank- och statslåneräntorna har dessutom konsumentkreditlagens brister blivit ännu tydligare. Enligt lagen ska räntekompensationen baseras på en jämförelseränta som sätts till statslåneräntan plus en procentenhet. Detta var rimligt när räntemarginalerna låg just kring en procentenhet, men blir i nuläget mycket oförmånligt för hushållen.

Den som exempelvis binder räntan på 10 år och omedelbart löser lånet får nu betala runt 9 procent av lånebeloppet i räntekompensation även om räntorna har varit helt oförändrade. För såväl banker som hushåll kan det vara värdefullt att räntan på bolån binds på längre löptider än vad som är normalt i nuläget, men en sådan utveckling kan knappast ske om inte lagstiftningen ändras.

Konsumentkreditlagen bör därför skrivas om så att reglerna om räntekompensation görs symmetriska, dvs banken ska kompensera hushållen om jämförelseräntan är högre än den bundna räntan vid tidpunkten för inlösen; och jämförelseräntan sätts till statslåneräntan plus den initiala räntemarginalen.

Med dessa ändringar skulle förtidsinlösen ske till mer marknadsmässiga villkor, och det skulle inte som nu ligga i bankens intresse att långa lån löses in i förtid. Nu invänder kanske någon att det som är bra för hushållen måste vara dåligt för bankerna, och att bankerna därför skulle höja marginalerna på lån med lång bindningstid.

Möjligen stämmer detta. Men jag skulle gissa att många hushåll nu undviker att binda räntan för att undvika stora kostnader om man av någon anledning måste sälja huset tidigare än planerat. Nuvarande regler kan därför dels ha medfört att marknaden för långa lån delvis har försvunnit, dels att huvudsakligen hushåll med mycket stabila boendeförhållanden deltar på denna marknad.

Om min gissning stämmer skulle regeländringarna främst påverka hushållens efterfrågan på långa lån, men förmodligen inte bankernas räntesättning. Och hur som helst skulle marknaden för långa lån förmodligen bli mer välfungerande.

6 tips för lån

februari 4, 2009

1. Försäkra dig om att din ränterabatt löper tills vidare och inte är tidsbegränsad.

2. När banken lånar ut pengar måste den enligt lag avsätta en viss summa av sitt eget kapital som säkerhet. Det kallas kapitaltäckningskostnad. För villor är den 4 procent, för bostadsrätter 8 procent. Det ger villakunder argument för lägre ränta – särskilt de som flyttar från bostadsrätt.

3.Har du lån, sparande och lönekonto i samma bank? Då är du attraktiv – även för andra banker. Helkunder får lägre ränta än de som bara flyttar bolånet.

4. Hur högt belånat är huset eller lägenheten? Du ska få lägre ränta ju mindre av värdet du behövt låna till.

5. Prisjämför. Det är helhetsbilden som räknas. Kolla vilka som ger de bästa villkoren och skriv upp exakt vad de erbjuder. Det är viktigt underlag när du ska förhandla med din bank. Om du inte har stenkoll är det lätt att tappa trovärdighet i förhandlingen. Ring runt. Spela ut bankernas erbjudanden mot varandra. Chansen är stor att din bank rättar sig efter det bästa bud du får hos någon annan.

6. Var påläst-Skaffa information. Använd rätt termer. Ju mer påläst du verkar – desto enklare får du rabatt. Fråga vänner och bekanta om vilka räntor de har fått och använd det under förhandlingen.

februari 4, 2009

Tog du ett jättelån när du köpte din nuvarande bostad?
Var varnad. 2009 kan bli året då lånet överstiger bostadens värde.

Ja, din bostad är ditt hem. Men det är också en investering på en marknad. Och enligt experterna är risken överhängande att bostadsmarknaden faller med så mycket som 20 procent under 2009, kanske mer på sina håll.

Och någon snabb återhämtning är inte att räkna med. Många talar om en vändning 2010 eller 2011. När är vi tillbaka på 2007 års prisnivå? Ingen vet. Det kan ta 4 till 5 år. Men det kan lika gärna ta 10 år.

2009 blir året då många nya bostadsköpare riskerar att ha bostadslån som är större än bostadens värde.

Om du klarar räntorna, och planerar att bo kvar i många år, spelar det kanske ingen roll. Men vad händer om du måste sälja om ett par år till följd av en planerad flytt?

SMS-lån dyra

februari 4, 2009

Sms-lån går att ta på belopp upp till 4.000 kronor men är vanligtvis 3.000 kronor.

Lånen går att få direkt genom ett sms eller en ansökan på internet. Ingen kreditprövning är nödvändig och betalningsanmärkningar tillåts på grund av att konsumentkreditlagen undantar krediter på mindre än 4.100 kronor.

Det går att ta flera lån samtidigt från olika låneföretag.

Så här mycket kan ett sms-lån kosta:

1. Någon tar ett sms-lån på 3.000 kronor.

2. Det går 30 dagar och lånet ska betalas tillbaka. Totalt ska sms-låneföretaget ha 3.600 kronor.

3. Den slutliga kostnaden på lånet är alltså runt 600 kronor, en effektiv ränta på 792 procent.

4. Om personen inte klarar att betala tillbaka 3.600 tillkommer inkassokrav, avgift för ansökan om betalningsföreläggande, ombudsarvode, dröjsmålsränta och så vidare. Efter 80 dagar är summan 5.050 kronor och efter ett år är den 5.950 kronor.

Mer här


Bolån 2009

februari 3, 2009

Den svaga konjunkturen håller nere priserna även nästa år. Få tror på stigande fastighetspriser under 2009.
Mäklarfirman Fastighetsbyrån tror att priserna blir ”relativt stabila”.

– Den stora förändringen har redan skett. Det blir inga stora ras och inga stora uppgångar 2009, säger Johan Vesterberg, pressansvarig hos Fastighetsbyrån, till DN.se.

Två faktorer, den stigande arbetslösheten och de sjunkande räntorna, påverkar bostadsmarknaden och motverkar varandra.

På priset tror jag att räntan har störst betydelse. Om man är orolig för arbetslöshet byter man inte bostad. Men priserna på de affärer som görs kommer ändå att hålla sig relativt stabila eftersom de som gör affären har råd när räntorna är så låga.