Archive for mars, 2009

mars 30, 2009

Hela marknaden går i spänd förväntan på Borgs krispaket som ska sänka räntorna. Här är det inte utan att man funderar över tanken på förfarandet. Rent generellt kan man väl bara konstatera att landets ekonomi till stor del har flutit på bra med lånade pengar.

Dessa lånade finanser har inte bara koncentrerats till bostadslån utan även till produktion vilket har bidragit till vårt dystra läge. Produktionen har övergått till överproduktion som har resulterat i att det finns en uppsjö av varor men inga kunder.

Just här har vi marknadens stora problem, gruset i navet. Vi har ett enormt behov av varor som stämmer dåligt överrens med vår betalningsförmåga.

Annonser

Återbetalningar Mobillån

mars 29, 2009

Första halvåret i fjol kom det in 17.299 ärenden och under hösten 18.476. Totalt under året alltså 35.775 ansökningar på grund av obetalda sms-lån.

– Det är väldigt, väldigt, tydligt att pilen fortfarande pekar uppåt, säger Janne Åkerlund, som jobbar med förebyggande arbete hos Kronofogden.

Andelen ungdomar med obetalda sms-lån minskar, men de är fortfarande överrepresenterade i Kronofogdens statistik.

Under helåret 2006 stod de unga, mellan 18 och 25 år, för 40 procent av de obetalda lånen. Året därpå stod de för 36 procent och 2008 för 27 procent.

Antalet ansökningarna om betalningsförelägganden på grund av obetalad sms-lån hos Kronofogden var 2006 1 407, 2007 var de 20 418 och i fjol ökade de till 35 775.