Archive for maj, 2009

Sparkonton

maj 5, 2009

Fasträntekonton

Numera omfattas även konton med en fast ränta under en viss tid av insättningsgarantin. Den som låste sina pengar på 5 år kunde i höstas få närmare 5 procent i årlig ränta. Men nu är räntan lägre. Ju längre tid du låser dina pengar desto högre ränta får du. I dag ger exempelvis Länsförsäkringar Bank 1,1 procent till den som låser på 3 månader och 3,4 procent vid en 5-årig bindning.

Kontokort

Ofta är låneräntan hög men det kan också sparräntan vara. Räntan på Preems kort är för närvarande 1,8 procent men bara på belopp upp till 15 000 kronor. Vi-butikernas Visakort ger i dag en ränta på 1,86 procent. Men de har inte justerats sedan februari så troligen blir den lägre. Sparkassor Sparkassorna har inte någon insättningsgaranti men kan ändå vara bra en sparform om den som har sparkassan är stor och stabil.

Hos exempelvis OK Sparkassa är räntan på behållning som överstiger 100 000 kronor 2,9 procent och på belopp över 500 000 kronor 3,5 procent. Och hos KF sparkassa är räntan 1,25 procent på allt sparande. Men den har inte sänkts sedan i februari så sänkning är nog att vänta.

Räntefonder

Den stora skillnaden i avkastning i räntefonder med korta placeringar beror främst på vilken avgift fonden har. Dessa fonder som ofta kallas likviditetsfonder har vanligen förvaltningsavgifter mellan 0,1 och 0,5 procent. Dessutom finns det räntefonder med insättnings- och uttagsavgifter som kan ta ytterligare procent. I dag är det svårt att få mer än en bra sparkontoränta med en placering i en korträntefond. Räntefonder med långa placeringar kan ge lite mer. Men här är en varnings på plats. När marknadsräntorna stiger faller värdet i fonderna. Fonden har ju gjort de mesta av placeringarna i långa obligationer med lägre räntor. Därför bör dessa fonder förlora i värde när lågkonjunkturen närmar sig sitt slut och räntorna vänder uppåt.

Annonser