Archive for the ‘bolån’ Category

mars 30, 2009

Hela marknaden går i spänd förväntan på Borgs krispaket som ska sänka räntorna. Här är det inte utan att man funderar över tanken på förfarandet. Rent generellt kan man väl bara konstatera att landets ekonomi till stor del har flutit på bra med lånade pengar.

Dessa lånade finanser har inte bara koncentrerats till bostadslån utan även till produktion vilket har bidragit till vårt dystra läge. Produktionen har övergått till överproduktion som har resulterat i att det finns en uppsjö av varor men inga kunder.

Just här har vi marknadens stora problem, gruset i navet. Vi har ett enormt behov av varor som stämmer dåligt överrens med vår betalningsförmåga.

Annonser

Bolån

februari 5, 2009

Som en direkt följd av de ökade skillnaderna mellan bank- och statslåneräntorna har dessutom konsumentkreditlagens brister blivit ännu tydligare. Enligt lagen ska räntekompensationen baseras på en jämförelseränta som sätts till statslåneräntan plus en procentenhet. Detta var rimligt när räntemarginalerna låg just kring en procentenhet, men blir i nuläget mycket oförmånligt för hushållen.

Den som exempelvis binder räntan på 10 år och omedelbart löser lånet får nu betala runt 9 procent av lånebeloppet i räntekompensation även om räntorna har varit helt oförändrade. För såväl banker som hushåll kan det vara värdefullt att räntan på bolån binds på längre löptider än vad som är normalt i nuläget, men en sådan utveckling kan knappast ske om inte lagstiftningen ändras.

Konsumentkreditlagen bör därför skrivas om så att reglerna om räntekompensation görs symmetriska, dvs banken ska kompensera hushållen om jämförelseräntan är högre än den bundna räntan vid tidpunkten för inlösen; och jämförelseräntan sätts till statslåneräntan plus den initiala räntemarginalen.

Med dessa ändringar skulle förtidsinlösen ske till mer marknadsmässiga villkor, och det skulle inte som nu ligga i bankens intresse att långa lån löses in i förtid. Nu invänder kanske någon att det som är bra för hushållen måste vara dåligt för bankerna, och att bankerna därför skulle höja marginalerna på lån med lång bindningstid.

Möjligen stämmer detta. Men jag skulle gissa att många hushåll nu undviker att binda räntan för att undvika stora kostnader om man av någon anledning måste sälja huset tidigare än planerat. Nuvarande regler kan därför dels ha medfört att marknaden för långa lån delvis har försvunnit, dels att huvudsakligen hushåll med mycket stabila boendeförhållanden deltar på denna marknad.

Om min gissning stämmer skulle regeländringarna främst påverka hushållens efterfrågan på långa lån, men förmodligen inte bankernas räntesättning. Och hur som helst skulle marknaden för långa lån förmodligen bli mer välfungerande.

februari 4, 2009

Tog du ett jättelån när du köpte din nuvarande bostad?
Var varnad. 2009 kan bli året då lånet överstiger bostadens värde.

Ja, din bostad är ditt hem. Men det är också en investering på en marknad. Och enligt experterna är risken överhängande att bostadsmarknaden faller med så mycket som 20 procent under 2009, kanske mer på sina håll.

Och någon snabb återhämtning är inte att räkna med. Många talar om en vändning 2010 eller 2011. När är vi tillbaka på 2007 års prisnivå? Ingen vet. Det kan ta 4 till 5 år. Men det kan lika gärna ta 10 år.

2009 blir året då många nya bostadsköpare riskerar att ha bostadslån som är större än bostadens värde.

Om du klarar räntorna, och planerar att bo kvar i många år, spelar det kanske ingen roll. Men vad händer om du måste sälja om ett par år till följd av en planerad flytt?