Sparkonton

maj 5, 2009

Fasträntekonton

Numera omfattas även konton med en fast ränta under en viss tid av insättningsgarantin. Den som låste sina pengar på 5 år kunde i höstas få närmare 5 procent i årlig ränta. Men nu är räntan lägre. Ju längre tid du låser dina pengar desto högre ränta får du. I dag ger exempelvis Länsförsäkringar Bank 1,1 procent till den som låser på 3 månader och 3,4 procent vid en 5-årig bindning.

Kontokort

Ofta är låneräntan hög men det kan också sparräntan vara. Räntan på Preems kort är för närvarande 1,8 procent men bara på belopp upp till 15 000 kronor. Vi-butikernas Visakort ger i dag en ränta på 1,86 procent. Men de har inte justerats sedan februari så troligen blir den lägre. Sparkassor Sparkassorna har inte någon insättningsgaranti men kan ändå vara bra en sparform om den som har sparkassan är stor och stabil.

Hos exempelvis OK Sparkassa är räntan på behållning som överstiger 100 000 kronor 2,9 procent och på belopp över 500 000 kronor 3,5 procent. Och hos KF sparkassa är räntan 1,25 procent på allt sparande. Men den har inte sänkts sedan i februari så sänkning är nog att vänta.

Räntefonder

Den stora skillnaden i avkastning i räntefonder med korta placeringar beror främst på vilken avgift fonden har. Dessa fonder som ofta kallas likviditetsfonder har vanligen förvaltningsavgifter mellan 0,1 och 0,5 procent. Dessutom finns det räntefonder med insättnings- och uttagsavgifter som kan ta ytterligare procent. I dag är det svårt att få mer än en bra sparkontoränta med en placering i en korträntefond. Räntefonder med långa placeringar kan ge lite mer. Men här är en varnings på plats. När marknadsräntorna stiger faller värdet i fonderna. Fonden har ju gjort de mesta av placeringarna i långa obligationer med lägre räntor. Därför bör dessa fonder förlora i värde när lågkonjunkturen närmar sig sitt slut och räntorna vänder uppåt.

Förhandla lån tips

april 27, 2009

1. Tänk igenom helheten först.

Se först över vilka tjänster du använder och vad du har mest att vinna på. Ska du ta ett stort lån är det kanske det mest avgörande. Har du besparingar som du vill placera på ett sparkonto kan det snarare löna sig att fokusera på inlåningsräntan. Små detaljer kan också spela in. Reser du mycket kan det vara viktigt att ha en bankkort som inte betalt för utlandsuttag. Tänk också över vilka risker du är beredd att ta om det gäller ditt sparande. Fundera också över hur du ser på personlig service. Är det viktigt att ha en person att vända sig till eller kan du tänka dig att sköta allt via telefon och internet?

2. Prisjämför.

Det är helhetsbilden som räknas. På Konsumenternas Bank- och finansbyrå (www.konsumentbankbyran.se) kan du jämföra allt ifrån bankkort till spar- och utlåningsräntor. Comboloan.se och Compricer.se är andra bra jämförelsesajter. Kolla vilka som ger de bästa villkoren och skriv upp exakt vad de erbjuder. Det är viktigt underlag när du ska förhandla med din bank. Om du inte har stenkoll är det lätt att tappa trovärdighet i förhandlingen.

3. Tänk dig in i bankens situation.
Fundera över hur viktig du är för banken. Ju större lån eller insättningsbelopp, desto bättre möjligheter har du att förhandla. Om du redan har en relation till en bank, till exempel genom en privatrådgivare/personlig bankperson, kan det ge dig ett bättre förhandlingsläge. Men det är viktigt att visa att banken inte ska ta dig för given. Tänk också igenom vad du kan bjussa banken på. Kan du tänka dig att samla alla dina affärer där, eller ha någon mer tjänst än du har i dag? Det ger mervärde för banken och ett bättre förhandlingsläge för dig. Men du måste förstås kolla att det är lönsamt även för dig.

Mer tips hos DN

Sparande

april 12, 2009

Svenskarnas sparande uppgift det fjärde kvartalet 2008 till 38 miljarder kronor, motsvarande kvartal året innan var motsvarande siffra 9 miljarder, dvs sparandet har fyrdubblats sedan föregående år.

Rent spontan så låter ju 38 miljarder kronor som väldigt mycket pengar, men slår man ut det på antalet svenskar och månad så blir det omkring 1 368 kr per person. Det som gör det hela lite mer positivt här är ju att i siffran alla svenskar så är ju även barn och ungdomar medräknat, dvs personer som troligtvis inte har så stora förutsättningar att spara några större summor.

Mer skrämmande blir det då om vi tittar på hur lite svenskarna sparade det sista kvartalet 2007, då hamnar det på ungefär 324 kronor i månaden. Med ett sådant uselt sparande är det knappast förvånande att kriser uppstår och att vi regelbundet kan läsa snyftartiklar i tidningarna om hur synd det är om folk som inte klarar av en räntehöjning eller att leva på a-kassan.

mars 30, 2009

Hela marknaden går i spänd förväntan på Borgs krispaket som ska sänka räntorna. Här är det inte utan att man funderar över tanken på förfarandet. Rent generellt kan man väl bara konstatera att landets ekonomi till stor del har flutit på bra med lånade pengar.

Dessa lånade finanser har inte bara koncentrerats till bostadslån utan även till produktion vilket har bidragit till vårt dystra läge. Produktionen har övergått till överproduktion som har resulterat i att det finns en uppsjö av varor men inga kunder.

Just här har vi marknadens stora problem, gruset i navet. Vi har ett enormt behov av varor som stämmer dåligt överrens med vår betalningsförmåga.

Återbetalningar Mobillån

mars 29, 2009

Första halvåret i fjol kom det in 17.299 ärenden och under hösten 18.476. Totalt under året alltså 35.775 ansökningar på grund av obetalda sms-lån.

– Det är väldigt, väldigt, tydligt att pilen fortfarande pekar uppåt, säger Janne Åkerlund, som jobbar med förebyggande arbete hos Kronofogden.

Andelen ungdomar med obetalda sms-lån minskar, men de är fortfarande överrepresenterade i Kronofogdens statistik.

Under helåret 2006 stod de unga, mellan 18 och 25 år, för 40 procent av de obetalda lånen. Året därpå stod de för 36 procent och 2008 för 27 procent.

Antalet ansökningarna om betalningsförelägganden på grund av obetalad sms-lån hos Kronofogden var 2006 1 407, 2007 var de 20 418 och i fjol ökade de till 35 775.

februari 26, 2009

Sms-lån går att ta på belopp upp till 4.000 kronor men är vanligtvis 3.000 kronor. Lånen går att få direkt genom ett sms eller en ansökan på internet. Ingen kreditprövning är nödvändig och betalningsanmärkningar tillåts på grund av att konsumentkreditlagen undantar krediter på mindre än 4.100 kronor. Det går att ta flera lån samtidigt från olika låneföretag. Så här mycket kan ett sms-lån kosta:

1. Någon tar ett sms-lån på 3.000 kronor.

2. Det går 30 dagar och lånet ska betalas tillbaka. Totalt ska sms-låneföretaget ha 3.600 kronor.

3. Den slutliga kostnaden på lånet är alltså runt 600 kronor, en effektiv ränta på 792 procent. 4. Om personen inte klarar att betala tillbaka 3.600 tillkommer inkassokrav, avgift för ansökan om betalningsföreläggande, ombudsarvode, dröjsmålsränta och så vidare. Efter 80 dagar är summan 5.050 kronor och efter ett år är den 5.950 kronor.

Mobillan.se interbju

februari 16, 2009

Sedan årsskiftet kan Swedbanks kunder inte ta sms-lån eftersom banken sagt upp avtalen med företag som tillhandahåller dessa lån. Nu träder ny bank in med kvicka lösningar. Företaget Mobillån har tillsammans med Banque Invik lanserat ett nytt MasterCard som gör det ännu lättare att ta sms-lån.

Det är en vidareutveckling av våra tjänster, ett sätt för våra kunder att få tillgång till ett bra bankkort, säger Magnus Johansson, vd för Mobillån.

Vidare på Realtid

Tanken är att fler européer ska kunna köpa på kredit utomlands. För att göra detta måste ländernas olika kreditregler bli mer lika varandra.

Men 27 medlemsländer med lika många snirkliga regler på kreditmarknaden har lett till att parterna haft svårt att komma överens ända sedan EU-kommissionen lade fram sitt lagstiftningsförslag för sju år sedan.

Lagarna för att köpa en platt-tv i Tyskland på kredit ser förstås helt annorlunda ut än i Frankrike, Sverige, England, Bulgarien och så vidare.

Snabblån till fogden

februari 9, 2009

Finanskrisen får sms-lånen att öka. Krono­fogden skruvar upp prognosen för antalet obetalda sms-lån och befarar en ökning med över 100 procent i år. Finansinspektionen och kronofogden vill att regeringen tar krafttag.
Om det inte regleras snarast är min prognos att vi är på väg mot upp till 50.000-60.000 ärenden per år av obetalda sms-lån. Om vi når dit redan i år vet jag inte, men situationen är värre än vad vi tidigare befarat, säger Jan Åkerlund, som övervakar sms-lånen på krono­fogden.

Redan i somras, innan finanskrisen och lågkonjunkturen slog till med full kraft, presenterades alarmerande siffror.

Och det kraftigt försämrade ekonomiska läget får nu situationen att se än dyst­rare ut.

Ytterligare artikel här.

Bolån

februari 5, 2009

Som en direkt följd av de ökade skillnaderna mellan bank- och statslåneräntorna har dessutom konsumentkreditlagens brister blivit ännu tydligare. Enligt lagen ska räntekompensationen baseras på en jämförelseränta som sätts till statslåneräntan plus en procentenhet. Detta var rimligt när räntemarginalerna låg just kring en procentenhet, men blir i nuläget mycket oförmånligt för hushållen.

Den som exempelvis binder räntan på 10 år och omedelbart löser lånet får nu betala runt 9 procent av lånebeloppet i räntekompensation även om räntorna har varit helt oförändrade. För såväl banker som hushåll kan det vara värdefullt att räntan på bolån binds på längre löptider än vad som är normalt i nuläget, men en sådan utveckling kan knappast ske om inte lagstiftningen ändras.

Konsumentkreditlagen bör därför skrivas om så att reglerna om räntekompensation görs symmetriska, dvs banken ska kompensera hushållen om jämförelseräntan är högre än den bundna räntan vid tidpunkten för inlösen; och jämförelseräntan sätts till statslåneräntan plus den initiala räntemarginalen.

Med dessa ändringar skulle förtidsinlösen ske till mer marknadsmässiga villkor, och det skulle inte som nu ligga i bankens intresse att långa lån löses in i förtid. Nu invänder kanske någon att det som är bra för hushållen måste vara dåligt för bankerna, och att bankerna därför skulle höja marginalerna på lån med lång bindningstid.

Möjligen stämmer detta. Men jag skulle gissa att många hushåll nu undviker att binda räntan för att undvika stora kostnader om man av någon anledning måste sälja huset tidigare än planerat. Nuvarande regler kan därför dels ha medfört att marknaden för långa lån delvis har försvunnit, dels att huvudsakligen hushåll med mycket stabila boendeförhållanden deltar på denna marknad.

Om min gissning stämmer skulle regeländringarna främst påverka hushållens efterfrågan på långa lån, men förmodligen inte bankernas räntesättning. Och hur som helst skulle marknaden för långa lån förmodligen bli mer välfungerande.

6 tips för lån

februari 4, 2009

1. Försäkra dig om att din ränterabatt löper tills vidare och inte är tidsbegränsad.

2. När banken lånar ut pengar måste den enligt lag avsätta en viss summa av sitt eget kapital som säkerhet. Det kallas kapitaltäckningskostnad. För villor är den 4 procent, för bostadsrätter 8 procent. Det ger villakunder argument för lägre ränta – särskilt de som flyttar från bostadsrätt.

3.Har du lån, sparande och lönekonto i samma bank? Då är du attraktiv – även för andra banker. Helkunder får lägre ränta än de som bara flyttar bolånet.

4. Hur högt belånat är huset eller lägenheten? Du ska få lägre ränta ju mindre av värdet du behövt låna till.

5. Prisjämför. Det är helhetsbilden som räknas. Kolla vilka som ger de bästa villkoren och skriv upp exakt vad de erbjuder. Det är viktigt underlag när du ska förhandla med din bank. Om du inte har stenkoll är det lätt att tappa trovärdighet i förhandlingen. Ring runt. Spela ut bankernas erbjudanden mot varandra. Chansen är stor att din bank rättar sig efter det bästa bud du får hos någon annan.

6. Var påläst-Skaffa information. Använd rätt termer. Ju mer påläst du verkar – desto enklare får du rabatt. Fråga vänner och bekanta om vilka räntor de har fått och använd det under förhandlingen.